När världar kolliderar.

Översättning av artikel skriven av

KAREN EN HAYES, DVM, MS

Tror du att din häst är en familjemedlem; ett slags förvuxet fyrbent barn. Du är inte ensam. Hästar tar fram vårdaren i många av oss. Vi kramar dom. Badar och borstar dom. Ryktar dom. Inkluderar dom i familjen. Vi ordnar trivsamma box-hem till dom, färg-koordinerar deras tillhörigheter och t.o.m. slår in dom i täcken när det är kallt. I korthet , vi vill tro att våra hästar behöver och vill ha samma saker som vi vill ha och i utbyte för denna hängivenhet älskar dom oss, litar på oss och kan aldrig ens tänka sig att skada oss.

I verkligheten, väger din hästkompis 5 -10 gånger din egen vikt och kan lätt döda dig med en enda välriktad spark. Om du betraktar hästen som en större vänlig upplaga av människa så förlorar du lätt respekten för farorna och en annan fundamental sanning: Det är en häst !

Med detta menas att han är konstruerad att bete sig och reagera som en häst - inte som en människa. Om du glömmer denna grundläggande sanning så är du nästan förutbestämd att vara förlorare i detta "krig" mellan helt olika världar. Det är den enskilt vanligaste anledningen till konflikter, problem och skador i träningen.

För att hjälpa dig förstå, så kommer jag att förklara fem fundamentala skillnader mellan din värld och hästens. Jag beskriver hästens sociala hierarki, syn, naturliga miljö, beteende vid fara, och beteende relaterade till mat.. För varje område beskriver jag hur hästen är genetiskt programmerad att fungera, hur du fungerar, möjligheterna till konflikt och hur man klarar att lösa dessa konflikter.

Med detta grepp om vad som får din häst att fungera blir du bättre förberedd att förutse (och undvika) reaktioner som innebär fysiska risker eller konflikter.

Första skillnaden.Socialt beteende.

Hästens värld: Hästen är ett flockdjur; rangordningen inom flocken är avgörande för hästens överlevnad. I hästens värld avgör positionen i flocken vad hästen äter och när. Den dominerande hästen har företräde till allting från första droppen vatten till den bästa viloplatsen.

Utan att var inviterad kan inte en underordnad häst komma in i den dominante hästens personliga zon, alla försök i den riktningen blir brutalt avvisade. Genom att det är stora fördelar att komma högre upp i rangordning så försöker hela tiden de lägre stående flockmedlemmarna att nå en bättre position.

Samma kraftfulla instinkter styr våra tamhästars uppträdande. Om inte rangordningen är fastställd så ordnas detta snabbt med hjälp av en kick, ett bett eller en knuff. När väl positionen är intagen räcker ofta en blick, bakåtstrukna öron, en släng med huvudet eller en markering för att behålla sin ställning.

Vår värld: Det i övrigt enda stora fyrbenta djur som du har umgåtts med på kamratlig nivå är förmodligen hunden. Men Fido är ett flock-rovdjur undergiven sin ledare eller över-hund. I hans ögon är du den hunden och när han viftar på svansen och nosar på dig signalerar han tillgivenhet och undergivenhet. När din häst vänder sig mot dig och nosar kanske du får samma varma känsla som med hunden. Och det är här det börjar gå snett i relationen mellan dig och hästen.

Anledning till konflikt: När hunden nosar så visar den underkastelse; när din häst däremot gör likadant så tränger han in i din personliga zon och ifrågasätter ditt ledarskap. Precis som du kanske ser hästen som en människa med päls så ser han dig som en medlem i flocken; För honom så är du antingen ledare i er lilla flock eller så är han det och då är du underordnad honom. Som ledare så kommer han förmodligen att behandla dig som är underordnad på ett eller annat sätt som innebär risk för dig. Ex.vis bita, kicka eller slå, knuffas eller gnida sig mot dig och kanske gå på dig när du hanterar eller leder honom; Visa aggression (bakåtstrukna öron, slå med svansen, hota dig o.s.v.) och göra motstånd mot det du vill han skall göra både när du utfordrar, ryktar, sadlar eller tränar honom.

Hur man undviker konflikter: Hästen behandlar dig som en häst - gör detsamma med honom. Om han tränger in i din zon, se till att omedelbart få bort den invaderande kroppsdelen. ( OBS. Din hästs "tidsfönster" är sådant att du har 3 sekunder på dig från tiden för brottet tills det inte är någon ide att straffa. Efter detta kommer straffet bara att förvirra honom.)

Låt straffet motsvara brottet : Om din häst har gjort en vänlig invasion som t.ex. att gnugga huvudet, ge en bestämd men vänlig smäll på sidan av halsen; om det är en aggressiv invasion som ex.vis att hästen går över dig ge en ordentlig smäll och vråla, precis som en häst skulle kickat och låtit.

Detta är inte grymhet, detta är kroppsspråk som hästar talar med varandra och som dom förstår.

Om din häst lägger på öronen när du skall ge honom mat - ge honom inget. Du skulle bara belöna hans dåliga uppträdande. Vänta istället tills han hälsar dig med spetsade öron, då kan du belöna honom för hans önskvärda uppförande.

Andra skillnaden.Synen.

Hästen värld: Hästens syn är huvudsakligen monokulär, alltså ett öga på vardera sidan av huvudet. Varje öga arbetar oberoende av det andra och sänder signaler till separata sidor av hjärnan när de konstant avsöker omgivningen för faror. Ett resultat av detta är att hästens perifera syn är utmärkt. Det är bara när båda ögonen fokuserar på något rakt framför honom som han får binokulär syn som skickar en bild till hjärnan. Lång-distans seendet är alltså utmärkt eftersom han är ett djur som konstruerats för att hålla kollen på präriens horisont. Närseendet är dåligt ; han fokuserar långsamt och måste röra på huvudet för att kunna det vilket också gör att objektet tycks röra sig.

En häst har överdimensionerade näthinnor som förstorar objekt så att de verkar 50% större än de är, små rörelser uppfattas också som mycket större. Dessa syn-fakta kopplad till den bristande förmågan att fokusera snabbt förhindrar att hästen fattar logiska beslut. Istället förses han med nyckeldata för överlevnad; visuella informationer som skriker "varning, rovdjur" och får honom att instinktivt och omedelbart reagera - utan att stanna till och tänka så får han snabbt ett stort avstånd mellan sig och faran.

Vi kommer strax att beröra hästens "hur" och "varför" i reaktionen

Vår värld: Vi ser vår värld binokulärt. Vi har (åtminstone före vi fyller 40) ett bra närseende, gott djupseende och förmåga att fokusera omedelbart. Vår perifera syn är däremot ganska dålig.

Anledning till konflikt: Vår snabbfokuserande syn i kombination med vår logiska förmåga ger oss möjlighet att nästan omedelbart identifiera ett ofarligt objekt som just ofarligt. Hästens syn kan göra att samma objekt uppfattas som livshotande. (Därför uppfattar vi en plastpåse som blåser omkring som "skräp" medan hästen kan tänka "lejon !" Dessutom kan hästens perifera syn tillåta honom att se "häst-ätande-monster" mycket tidigare än vi gör.

Han är byggd för att skygga och springa iväg vid första antydan till fara.

Från långt håll kan hästen sen använda sin goda lång-distans-syn att bedöma de farliga sakerna. Om man inte är beredd är det lätt att bli skadad. Åtminstone blir man säkert skrämd av hästens uppträdande och förmodligen irriterad.

Hur man undviker problem: Var vaken när du befinner dig i närheten av hästen. Använd panikhakar som är lätta att lossa om hästen blir panisk så kan risken för skador minimeras.

Försök hålla dig ur hästens flyktväg så han inte springer över dig. Gå aldrig ner på knä när du arbetar med hästens fötter för då hinner du inte undan. När du rider eller tränar hästen försök få hästen att fokusera på dig så är det inte samma risk att han skyggar.

Tredje skillnaden.Hästens naturliga miljö.

Hästens värld: Han utvecklades för att leva på vidöppna platser och känner sig säkrast när han har en obruten sikt till horisonten - för att tidigare se alla faror med sin lång-distans-syn. En sån plats möjliggör för honom att fly undan faran utan hinder i hans flyktväg.

Designad som ett nomadiskt betesdjur är hästen inte bunden till en speciell plats så länge han har plats att vandra och äta. Om hans område å andra sidan är begränsat (t.ex med stängsel) så kan han försvara sitt område.

Vår värld: Vi däremot är invånare i hus där fyra väggar och ett tak stavas komfort och säkerhet. Vi är också territoriella; Vi omger våra områden med stängsel inte bara för att markera gränserna utan också för att fysiska barriärer ses som ett skydd mot yttre hot.

Anledning till konflikt: Vi har en naturlig tendens att ha våra hästar i mänskliga byggnader, Stall, stängsel och gångar - strukturer som hjälper oss att definiera våra "territorier" - strider mot hästens natur och synsinne. Små, slutna utrymmen begränsar sikten, tvingar på hästen en för ett flockdjur onaturlig ensamhet och förstör hans grundläggande överlevnads-mekanism; flykten. Vi förstår inte varför han är så skygg; han lever under förhållanden som strider totalt emot hans grundläggande genetiska konstruktion.

I försök att komma undan faror kanske han springer över dig , genom staket eller rakt på den traktor du har parkerat på vägen. Konstant fångenskap kan också leda till sådana beteenden som krubbitning , vävning och andra nervösa besvär.

Hur man undviker konflikt: Håll ordning i stallet för att minska skaderisken om hästen råkar i panik. Försök att ta hänsyn till hästens behov; gör boxarna så stora som möjligt så att hästen kan röra sig och om möjligt se ut.

Försök ordna så att hästarna kan se varandra i boxarna. Fullständigt slutna boxar framkallar stress och icke önskvärda beteenden hos hästen. Försök släppa ut hästen varje dag och om möjligt med någon annan häst så att de kan umgås. Hästen skall i princip ha tillgång till gräs eller hö så han kan beta hela dagen.

Om det är möjligt släpp ut hästen i stora hagar tillsammans med andra hästar. Sätt upp häst-säkra staket som gärna ger efter vid utbrytningsförsök. Elektrifiera alla staket så att hästen undviker att försöka bryta sig ut.

Fjärde skillnaden.Reaktion vid fara.

Hästens värld: Hästen är genetiskt programmerad att så snabbt som möjligt fly från dom rovdjur som vill äta upp honom. Grundläggande för hästens (bytesdjurets) hela beteende är alltså flykt.

När det är möjligt skyggar hästen och drar iväg från en misstänkt fara, galopperar till vad han tror är ett säkert avstånd, vänder sedan och bedömer faran med sin långdistans-syn. "Skygga och spring" beteendet som du är rädd för är alltså en, för hästen, grundläggande reaktion vid misstänkt fara.

Du kan lära dig sitta kvar på hästen för att omedelbart återfå kontrollen när det är över, du kan också genom träning minska hästens känslighet för alla vanligt förekommande påfrestningar men du kan aldrig helt radera detta beteende ur hästens hjärna.

Vår värld: Istället för att springa från faran vänder vi oss mot den, använder vår skarpa syn och logiskt tänkande för att bedöma situationen, sen bestämmer vi om vi skall springa eller stanna.

Anledning till konflikt: Du vänder dig mot faran hästen skyggar från den. Du kan se klart, värdera och reagera logiskt på händelser i omgivningen. Det kan inte hästen.

Resultatet; du kan plötsligt bli avslängd utan att ens veta vad som skrämt din häst. En elak psykologisk kollision mellan häst och människa.

Om hästen är bunden eller instängd ( i ex.vis box eller transport) när han blir skrämd så kan en av följande två saker inträffa; Han reagerar våldsamt mot det objekt som skrämmer honom ex.vis genom att slå med en fram eller bakhov eller stegra sig , eller han försöker komma loss eller ta sig ut ur det som stänger honom inne. I den situationen har instinkten tagit över och hästen är inte mottaglig för någon påverkan utifrån inklusive smärta som han förorsakar sig själv.

Om du då kommer ivägen så är risken för skador betydande. En häst i panik kan alltså mycket väl dra av sig sin egen hov om han fastnat i ett staket, slå över baklänges om han står uppbunden på stallgången eller försöka ta sig ut i friheten genom det lilla fönstret framme i transporten.

Hur man undviker konflikt: Undvik att befinna dig mitt i hästens flyktväg och undvik områden runt hästen där du kan bli sparkad. Undvik att falla i " Jag litar på min häst" fällan. Ett ordspråk säger " Det är den snälla hästen som skadar dig". Detta bara för att vi glömmer att vara försiktiga med dem vi litar på och gissa vad vi också glömmer---- jo att dom är hästar. Ett sånt förbiseende räcker för att bli allvarligt skadad.

Glöm inte att annonsera din närvaro när du närmar dig hästen. En häst som står och dåsar kan bli mycket överraskad, reagera först och kolla sen.

Se till att ha din häst fokuserad på dig så fort du gör nånting med eller runt om hästen. Genom att kräva fokus av hästen kommer du, inte bara att öka din kontroll, utan du kommer också att vara mer fokuserad vilket minskar din reaktionstid om något skulle hända. En positiv effekt av hästens fokusering på dig är att han inte blir så känslig för störningar runtomkring

Ta inte onödiga risker med en panikslagen häst det är bättre att vänta tills den lugnar ner sig än att själv bli offret. Använd gärna panikhakar så att hästen snabbt kan frigöras i en paniksituation. Detta kan få hästens panik att upphöra och därför minimera risken för att någon blir skadad.

Genom "utsäckning" av hästen, alltså att medvetet vänja den vid alla faror i den dagliga omgivningen, så kan man lära hästen att kontrollera sin rädsla föra att minimera risken för skador på både häst och omgivning.

Femte skillnaden.Matvanor.

Hästens värld: Hästen motiveras av mat , men denna motivation kommer i andra hand i förhållande till säkerhet och sociala betingelser.

Mat kan utlösa aggressiva reaktioner mellan flockens medlemmar. Om en i hierarkin lägre stående flockmedlem närmar sig en dominerande hästs mat så kan resultatet bli ett kraftigt utfall från den dominerande hästen. Detta är en ledarskapskonflikt - maten är inte en del av konflikten, utan bara en utlösare av den.

Vår värld: Mat är inte bara nödvändigt för vår överlevnad utan har också stark social och psykologisk betydelse. God mat gör att vi mår bra; används också som muta, som belöning och när vi firar.

Anledning till konflikt: När du delar ut mat till hästar i flock så startar ofta aggressiva ledarskapsrelaterade beteenden som kan göra att du eller hästarna skadas.

O.B.S. Detta aggressiva beteende uppfattas ofta som avundsjuka, men avundsjuka är en mänsklig känsla. Matens lockelse får underordnade hästar att utmana överordnade så att dessa måste hävda sitt ledarskap.

Din strävan att få din häst att må bra med hjälp av mat kan lätt bli en oavsiktlig belöning för olämpligt uppträdande vilket kan resultera i att du uppmuntrar farliga beteenden som exempelvis att hästen biter. (Exempel: Din häst knuffar på dig för att tigga- du ger honom något och uppmuntrar honom därigenom att knuffa igen ; Din häst stannar halvvägs in i transporten- du ger honom godis för att locka in honom vilket lär hästen att "om jag stoppar där så får jag godis"; Din häst stökar när han skall skos- du ger honom godis, vilket uppmuntrar honom att stöka varje gång för han vill ju ha godis.

Hur man undviker konflikt: Undvik utfordring i flock-situationer. Vill du utfordra en häst separat, ta bort honom från flocken och fordra där.

Undvik att hand-utfordra din häst och tillåt honom aldrig att söka i dina fickor. Ge istället hästen hans mat i den vanliga krubban eller i en hink.

Tänk efter före du fordrar hästen så att du inte uppmuntrar ett felaktigt beteende. Om hästen lägger på öronen, stegrar sig , vägrar stå still o.s.v. så belöna inte det dåliga uppträdandet med mat utan vänta tills han uppträder på ett önskat sätt innan han får maten.

Till Startsidan Till Startsida Häst Till Startsida Familj